برترین وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی به قرار زیر می‌باشند:

1- پایگاه اطلاع‌رسانی کنفرانس‌ها، همایش‌ها، سمینارها، نمایشگاه‌ها، و کارگاه‌های آموزشی-پایگاه اطلاع‌رسانی رویدادهای علمی کشور

http://www.allconferences.ir/fa/default.aspx


2- پایگاه اطلاع‌رسانی کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی پژوهشی 

http://www.symposia.ir

http://www.symposia.ir/ListScience-PS10.html


3- کنفرانس‌های تخصصی مهندسی شیمی

http://www.echemica.com


4- فراخوان مقاله و طرح‌های پژوهشی کنفرانس‌ها، جشنواره‌ها، و مسابقات علمی

http://www.callforpapers.ir


5- با همایش: اطلاع‌رسانی همایش‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها، و کنگره‌های ایران

http://www.bahamayesh.com


6- کنفرانس الرت: همایش، کنگره، کنفرانس، سمینار - پایگاه اطلاع‌رسانی رویدادهای علمی ایران

http://conferencealert.ir


7- All Conference Alert

https://www.allconferencealert.com


8- سیستم کنفرانس الزویر

http://www.globaleventslist.elsevier.com/events