دو صفحۀ فیسبوک زیر، حاوی بهترین و کمیاب‌ترین کتب مرتبط با مهندسی شیمی هستند. تقریباً نیمی از کتب قرار داده شده در صفحات زیر، برای اولین بار در نت نشر شده‌اند و امکان دانلود رایگان هیچ کدام از آن‌ها در اینترنت وجود ندارد.


1) Ebooks Chemical Engineering

https://www.facebook.com/EbooksChemicalEngineering/?fref=ts


2) Chemical Engineering Ebooks

https://www.facebook.com/Chemicalebooks/?fref=ts