ISI یا همان موسسۀ اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information) یکی از موسسات معتبر در عرصۀ جهانی می‌باشد و به‌دلیل دارا بودن استانداردهای بالای علمی و ارزیابی درحال حاضر در جایگاه نخست جهانی قرار گرفته است. معیارهای ارزیابی و ارزش‌دهی این موسسه مورد قبول تمامی مراکز پژوهشی و علمی دنیا بوده و نشریاتی که در این موسسه پذیرفته می‌شوند، می‌بایست از فیلترهای زیادی بگذرند. این موسسه مدعی است که با نگاهی کاملاً بی‌طرف و واقع‌بینانه نسبت به ارزیابی مقالات و مجلات و ژورنال‌های علمی و پژوهشی اقدام می‌کند، اما شایعاتی مبنی بر تمایز قایل شدن این موسسه بخصوص در مورد کشورهای جهان سوم نیز وجود دارد.

مجلات و ژورنال‌هایی که خواستار گرفتن این استاندارد علمی هستند، می‌بایست ازنظر فاکتورهای سنجشی این موسسه مانند ضریب تأثیر، شاخص فوریت، و نیمه عمر استناد مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین جهت ارتقاء اعضای هیئت علمی، دانشیاران، و سایر پژوهشگران، چاپ مقاله در ISI به‌عنوان یک معیار جهت ارتقاء می‌باشد که در صورت نگاهی تک‌بعدی به این قضیه، معیار منصفانه‌ای نمی‌باشد.

فایل زیر حاوی اطلاعات پایه‌ای در مورد موسسۀ ISI می‌باشد که دانستن آن برای هر پژوهشگری مفید است.

همه چیز در مورد ISI


منبع: Wikiresearchtools - Telegram