فایل زیر حاوی لیستی بسیار کاملی از تمامی وب‌سایت‌های موجود برای خواندن، قرض گرفتن، و دانلود رایگان و غیررایگان کتب می‌باشد. چنین لیست کاملی تا به امروز در هیچ وب‌سایتی ارائه نشده است.

توجه نمایید که با ترفندهایی می‌توان کتاب‌های Ebook (یعنی کتاب‌هایی که فقط می‌توانید آن را بخوانید و توانایی دانلود آن را ندارید) را دانلود نمود که در اینترنت موجود می‌باشد.

وب‌سایت‌های دانلود رایگان یا خرید ارزان‌قیمت کتاب


برای مشاهدۀ لیست باز شده به ادامه مطالب مراجعه نمایید.

http://www.worldcat.org

http://gen.lib.rus.ec

http://libgen.io

http://bookzz.org

http://en.bookfi.net

https://app.knovel.com/web/index.v

https://www.safaribooksonline.com

http://proquest.safaribooksonline.com

https://www.kno.com

http://ebooko.ir

http://globyte.ir/wordpress

http://bookyar.com

http://onlinebooks.library.upenn.edu

http://www.ketabdownload.com

http://booktolearn.com

http://www.gettextbooks.ws

http://www.nap.edu

http://ketabnak.com

http://ketabesabz.com

https://www.facebook.com/Chemicalebooks

https://www.facebook.com/EbooksChemicalEngineering

https://archive.org

http://ketabyab.net

http://bookboon.com

https://openlibrary.org

http://www.fermilab.eblib.com/patron/Default.aspx

http://alltitles.ebrary.com/home.action

https://www.overdrive.com

http://www.worldscientific.com

http://doabooks.org

https://www.questia.com

https://www.vitalsource.com

http://pdfebookdl.com

http://www.pdfgeni.net

http://www.cengage.co.uk

http://pubs.rsc.org

http://ebookee.org

http://www.freetechbooks.com

http://www.e-booksdirectory.com

http://lib.myilibrary.com/Login.aspx

http://golibgen.io

http://liberica.org

http://avaxhome.club

http://ketabdl.com

https://ebooklogin.com

http://www.getfreeebooks.com