لیست کاملی از وب‌سایت‌های دانلود مقاله به‌صورت رایگان و غیررایگان را ارائه خواهیم داد.

به ادامه مطالب (فلش زرد رنگ زیر تاریخ درج پست) رجوع نمایید.

1- Sci-Hub:

https://sci-hub.la

https://sci-hub.tv

https://sci-hub.name

https://sci-hub.hk

https://sci-hub.tw


2- Elearnica

http://elearnica.ir


3- Free Paper

http://freepaper.me


4- Go Article

http://www.goarticle.ir


5- ISI Article

http://www.isi-articles.com


6- Tera Paper

http://www.terapaper.com


7- Free Paper

http://freepaper.us


8- Giga Paper

http://www.gigapaper.ir


9- Maghalam

http://www.maghalam.com/default.aspx


10- BookSC

http://booksc.org


11- Paper DL

http://paper.paperdl.com


12- Paper Hub

http://paperhub.ir


13- Library Genesis

http://libgen.io/scimag


14- IranPaper

http://iranpaper.ir


15- Giga Library

http://gigalib.org/index.aspx


16- Scipers

http://www.scipers.com