وب‌سایت‌های جزء برترین وب‌سایت‌های مرتبط با نشریات مهندسی شیمی می‌باشند.

1- مگ‌ایران: بانک اطلاعات نشریات کشور

http://www.magiran.com


2- سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

https://journals.ut.ac.ir


3- سیستم نشریات دانشگاه اصفهان

http://uijs.ui.ac.ir


4- نشریۀ شیمی و مهندسی شیمی ایران

http://www.nsmsi.ir


5- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

http://fa.journals.sid.ir/index.aspx


6- سامانه ارزیابی نشریات علمی

http://journals.msrt.ir