کاور لتر نوشته‌ای است که معمولاً هنگام سابمیت مقاله باید به همراه مقالۀ خود، آن را در مجلۀ موردنظر ثبت کنید و در واقع کاور لتر اولین نوشته‌ای است که ادیتور آن را مطالعه و بررسی می‌کند و در واقع براساس همین نامه است که ادیتور دربارۀ مقالۀ شما تصمیم و نسبت به انتخاب داور اقدام می‌کند. لذا تهیۀ کاور لتر نقش مهمی در روند بررسی مقالۀ شما ایفا می‌کند. لذا برای نوشتن آن باید چندین نکته را رعایت کرد.

به ادامه مطالب (فلش زرد رنگ زیر تاریخ درج پست) رجوع نمایید.

1- اولین نکته این است که کاور لتر چکیدۀ مقاله نیست. پس نباید چکیده را در کاور لتر کپی پیست کنید.

2- در اولین پاراگراف نامه، عنوان مقالۀ خود، نویسندگان، تیم و یا گروه تحقیقاتی، و علاقۀ کاری خود را معرفی می‌کنید و سپس به بیان اینکه این مقاله در مجلۀ دیگری ثبت نشده می‌پردازید. بد نیست علت اینکه چرا این مجله را برای سابمیت مقالۀ خود انتخاب کردید را نیز بیان کنید.

3- پس از معرفی، خیلی خلاصه اهداف تحقیق و نتایج را خود را بیان کنید. از پرداختن به جزئیات مقاله بپرهیزید. یادتان باشد که این نامه باید دربردارندۀ جملاتی باشد که باعث تشویق ادیتور جهت بررسی مقالۀ شما و ارجاع آن به داورهای مناسب شود. لذا در نوشتن این نامه باید دقت کافی بخرج دهید.

4- پس از بیان نکات ذکرشده، در یک پاراگراف جداگانه به بیان کانتربیوشن‌های تحقیق (به‌صورت تیتروار)، بیان کاربردهای عملی تحقیق خود و اینکه تحقیق فعلی شما چگونه می‌تواند باعث پیشرفت تحقیقات آتی شود، بپردازید. مثلاً اگر نتایج کار شما می‌تواند جهت درمان یک بیماری مهم مورد استفاده قرار گیرد، حتماً در این نامه به بیان آن بپردازید تا ادیتور نسبت به بررسی مقالۀ شما با انگیزۀ بیشتری برخورد نماید.

5- آخرین نکته رعایت نکات ظریف نوشتاری و گرامری است. حتماً قبل از سابمیت، کاور لتر را به یک متخصص دهید تا از لحاظ گرامری آن را چک نماید.

می‌توانید چند نمونه بسیار عالی از کاورلترهای انگلیسی را از اینجا دریافت نمایید.

می‌توانید چک لیست کاورلتر (که بسیار در نوشتن کاورلتر به شما کمک می‌کند) را از اینجا دریافت نمایید.