فایل زیر حاوی اطلاعاتی مفیدی جهت بررسی اعتبار یک مجلۀ علمی است. در این فایل، آموزش یافتن ISI بودن یک مجله و ضریب تأثیر و شاخص‌های علمی آن مجله به‌طور کامل با استفاده از وب‌سایت‌های وب آو ساینس (Web of Science)، جی.سی.آر (Journal Citation Reports = JCR)، پاب‌مد (PubMed)، اسکوپوس (Scopus)، آی.اس.سی (ISC MJL)، و در نهایت وزارت علوم و وزارت بهداشت توضیح داده می‌شود.


این فایل را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.