بسیاری از مجلات وب‌سایت ندارند. بسیاری از مجلات هم هستند که زیر نظر سازمان‌ها، ادارات، و دانشگاه‌ها چاپ می‌شوند و سایت اینترنتی آن‌ها فقط یک صفحه در زیر مجموعۀ سایت اصلی آن سازمان است. اینگونه مجلات طعمۀ خوبی برای کلاه‌برداران هستند. آن‌ها با کمترین هزینه یک سایت اینترنتی می‌سازند و با جعل هویت مجله کار خود را شروع می‌کنند.

به ادامه مطالب (فلش زرد رنگ زیر تاریخ درج پست) رجوع نمایید.

مجله Nautilus یک نمونه خوب است. این مجله توسط  Shell Museum چاپ می‌شود و وب‌سایت مستقل ندارد. سایت اصلی مجله آدرس http://shellmuseum.org/nautilus/index.html می‌باشد. این آدرس شما را به یک صفحه در سایت ناشر هدایت خواهد کرد. اینگونه صفحات به خوبی در موتورهای جستجو ایندکس نمی‌شوند. تصویر 1 مشخصات مجله را نشان می‌دهد. این مجله با مشخصات زیر در موسسۀ اطلاعات علمی تامسون (ISI) نمایه شده است.

تصویر 1

 

سایت جعلی که توسط کلاه‌برداران ساخته شده است به آدرسhttp://www.nautilusjournal.net  می‌باشد. این صفحه بهتر از صفحۀ اصلی مجله، در موتورهای جستجو نمایه می‌شود و در صورتی که نام مجله را جستجو نمایید در صفحۀ اول نتایج جستجو و در مرتبۀ یک نمایش داده خواهد شد.

تصویر 2

 همانطور که در تصویر 2 مشخص است. سایت جعلی مجله در رتبه 1 و سایت اصلی مجله در رتبه 3 قرار دارد.

نداشتن وب‌سایت مستقل برای مجلات باعث سوء استفاده کلاه‌برداران می‌شود. این تنها عامل به‌وجود آمدن مجلات جعلی یا سایت‌های جعلی است.

 

منبع: وب‌سایت danrc.com