پروپوزال، پیش‌نویس یا پیشنهاد تحقیقی است که برای دریافت مدرک تحصیلی اجرا می‌شود. در پروپوزال، موضوعی که برای پایان‌نامه انتخاب شده است، توضیح اهمیت آن موضوع، ذکر پ‍‍ژوهش‌هایی که در گذشته در این‌باره صورت گرفته، و نتایجی که ممکن است از تحقیق گرفته شود معرفی می‌گردد. به علاوه روش‌هایی که در پژوهش از آن‌ها بهره گرفته می‌شود ذکر می‌گردد. شکل پروپوزال بنا بر هدفی برای آن تعریف می‌شود و یا بر حسب رشتۀ تحصیلی می‌تواند متغیر باشد. اما شکل اساسی آن، همواره باید شامل عنوان‌بندی‌های مشابه و بخش‌های زیر باشد:

1- موضوع تحقیق (Project Title)

باید عنوان دقیق تحقیق ذکر شود. مثلاً Project Title: Women Role in Northwest of Iran

2- توضیح موضوع و اهمیت آن (Importance and Statement of Topic)

در این بخش باید جوانب موضوع، چگونگی ارتباط آن با رشتۀ تحصیلی موردنظر، و اهمیت موضوع به لحاظ علمی و کاربردی بیان شود. باید این موضوع برای استاد راهنمای بالقوه جذاب باشد. چه مشکل یا مسئلۀ جدیدی در آن مطرح می‌شود و چرا حل آن دارای اهمیت است.

3- ادبیات تحقیق و پژوهش‌های مرتبط (Review of Literature and Relevant Topics)

در این بخش، باید توضیح مختصر و کلی همراه با رفرنس‌دهی صحیح آکادمیک (استاندارد هاروارد) درباره پژوهش‌هایی که پیش از این تحقیق روی این موضوع و موضوعات نزدیک به آن انجام شده داده شود. در این قسمت باید پژوهش‌هایی که محقق قصد دارد یافته‌های آن‌ها را تکمیل کند، مشکلات آن‌ها را برطرف کند و یا نتایج آن‌ها را رد کند، بیان شود. این بخش باید به استاد راهنمای بالقوه اثبات کند که محقق بر روی مطلب احاطۀ کافی دارد. بیشترین استفاده از منابع تحقیق اعم از کتاب، مقاله، نشریه، ویدئو، یا هر مورد دیگر در این قسمت انجام می‌شود.

4- اهداف و فرضیه‌ها (Aims and Hypothesizes)

در این بخش نتایجی که محقق حدس می‌زند از تحقیق خواهد گرفت بیان می‌شود. بنابراین هدفی که از انجام تحقیق دارد ذکر می‌شود. نهایتاً مجدداً هدف و کاربرد این پژوهش بیان می‌شود.

5- روش‌ها و ابزارهای تحقیق (Methodology)

در این قسمت روش‌های علمی به‌کار رفته در انجام پروژه مطرح می‌شوند و ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف تحقیق معرفی می‌شود. این روش‌ها، روش‌هایی استاندارد در انجام تحقیقات هستند.

6- منابع (References)

فهرستی از منابعی که در نوشتن پروپوزال از آن‌ها استفاده شده است، پایۀ مطالعات قبلی محقق هستند یا اینکه گمان می‌رود از آن‌ها استفاده خواهد شد را برحسب حروف الفبا و منظم و در این بخش آورده می‌شود. رفرنس‌دهی می‌بایست با استاندارد هاروارد منطبق باشد.


منبع: وب‌سایت researcheditor.ir