آنچه که در این پست ارائه می‌شود مربوط به شیوۀ استناددهی است. استناددهی بسیار مهم است و عدم توجه به آن باعث می‌شود مقالۀ شما از مجله رد شود.

امروز در حال بررسی یکی از همین مقالات بودم. مقاله دارای موضوعی جدید و دارای گواهی ویرایش انگلیسی بود. مجله‌ای انتخاب و مقاله ثبت‌نام شد. سپس گزارش بررسی منابع مقاله دریافت و بررسی گردید. همانطور که در تصویر 1 قابل مشاهده است این مقاله 15 رفرنس دارد و به 15 مقاله و کتاب ارجاع داده است. 8 منبع قابل بررسی بوده و لینک آن تایید شده است. 7 منبع نیز غیر قابل بررسی بوده است. تعداد منابع بی‌اعتبار نیز صفر است. توجه داشته باشید که این بررسی توسط سیستم مجله و به‌صورت خودکار انجام می‌شود. ممکن است یک حرف یا کاراکتر اضافه باعث بی‌اعتبار شدن منبع گردد. به همین خاطر استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت منابع توصیه می‌شود. با استفاده از این نرم‌افزارها خطای انسانی حذف می‌گردد و همۀ کارها در کوتا‌ه‌ترین زمان انجام می‌شود. اگر هم بخواهید مقاله را به مجلۀ دیگری بفرستید و آن مجله شیوۀ دیگری را در نحوۀ ارجاع پیشنهاد دهد، انجام تغییرات بسیار ساده خواهد بود.

به ادامه مطالب (فلش زرد رنگ زیر تاریخ درج پست) رجوع نمایید.

تصویر 1

توصیه دیگر من این است که در نگارش مقالات علمی (جهت چاپ در مجلات ISI) فقط در صورتی به مقاله فارسی استناد دهید که آن مقاله در مجلات معتبر انگلیسی ISI چاپ شده باشد. این توصیه کتاب‌هایی که به زبان فارسی منتشر شده است را نیز شامل می‌شود. اگر مقالات و کتاب‌هایی که به زبان فارسی چاپ شده‌اند مورد استناد قرار گیرند، این استناد معتبر نخواهد بود (Not Validated). منابع فارسی فقط در داخل کشور شناخته‌شده هستند و داوران نمی‌توانند به این منابع مراجعه نموده و بررسی لازم را انجام دهند. همچنین اگر مقالۀ شما چاپ شود، خوانندگان مقاله نمی‌توانند به منابع فارسی شما مراجعه نمایند. البته بسیار اتفاق افتاده است که نویسنده منابع را جهت تزیین در انتهای مقاله ذکر نموده است و دلیل کثرت منابع، جز فریب‌کاری نمی‌تواند باشد.

در تنظیم منابع سعی کنید اطلاعات DOI مقاله را بنویسید. اگر مقاله DOI ندارد، آدرس URL مقاله را از منبعی معتبر استخراج نموده و در بخش منابع بنویسید. اینها مواردی است که باعث تسهیل داوری می‌شود.

در مقالاتی که توسط پژوهشگران ما نوشته می‌شود، اشتباهات بسیاری را دیده‌ام. به‌عنوان مثال مجبور شده‌ام چند بار چکیده را بخوانم تا هدف نویسنده را دریابم و زمانی که از نویسنده خواسته می‌شود متن را بازنویسی کند، می‌گوید: «بفرستید. سخت نگیرید. إن‌شاءالله می‌پذیرند». گویی داوران مهربان‌ترند!!

منابع مقالۀ تصویر 1 که در بالا به آن اشاره شد، تصحیح گردید و تصویر 2 نتیجۀ تصحیحات را نشان می‌دهد. منابع Validated شدند.

تصویر 2


منبع: وب‌سایت danrc.com