PDF ePub DRM Removal نرم‌افزاری است که به سرعت و به آسانی می‌تواند رمز حفاظتی ADEPT DRM را با یک کلیک از فایل‌های ePub حذف کند. توسط این نرم افزار کاربر می‌تواند کتاب های ePub را بدون محدودیت بر روی iPad, NOOK, Sony Reader و سایر دستگاه‌ها مشاهده و یا کتاب‌های نسخۀ دیجیتال را چاپ کند. استفاده از این نرم‌افزار بسیار آسان است و می‌توان با یک کلیک کتاب‌های ePub را رمزگشایی کرد. با PDF ePub DRM Removal می‌توانید محافظت DRM را از کتاب‌های ePub حذف کرده و به آسانی و بدون محدودیت از آن‌ها استفاده نمایید.