با توجه به اینکه هر چه تعداد نویسندگان مقاله کمتر باشد، امتیاز بیشتری به نفرات می‌رسد، بنابراین باید تلاش شود که تا حد ممکن تعداد نویسندگان مقاله کم باشد.

اما در بین نویسندگان مقاله، نویسندۀ اول (First Author) در واقع به‌عنوان مسئول اصلی مقاله و مدیر پژوهش در نظر گرفته می‌شود و جایگاه بالایی در بین اسامی دارد. نویسندۀ اول به نوعی شناسنامۀ اصلی مقاله است و کار علمی مشترک معمولاً با اسم وی شناخته می‌شود.

نویسندۀ اول، صاحب اصلی اثر و معمولاً کسی است که بیشترین تلاش و کوشش را برای به ثمر رسیدن کار پژوهشی انجام داده است و در نگارش و ویرایش مقالۀ علمی بیشترین سهم و مسئولیت را داشته است.

نویسندۀ مسئول (Corresponding Author)، عمدتاً مسئول مکاتبات در خصوص مقاله، مسئول چاپ و نشر مقاله، و پیگیری کارهای مقاله تا مرحلۀ چاپ و نشر است. او زودتر از سایر نویسندگان، مورد خطاب مجلات و هیأت تحریریه آنان قرار می‌گیرد و مسئولیت اصلی در خصوص بازتاب نتایج ارزیابی مقاله قبل از انتشار و حتی بعد از انتشار آن را بر عهده دارد.

معمولاً نویسندۀ مسئول، نویسنده‌ای متعهد به سایر نویسندگان با رعایت موازین اخلاقی علمی و پژوهشی است و عمدتاً در کار علمی مشترک نسبت به سایر نویسندگان، مجرب‌تر و در آن حوزۀ پژوهشی خاص، صاحب سبک‌تر، و برای مخاطبان شناخته‌شده‌تر است. به همین دلیل است که در بسیاری از کارهای علمی مشترک، اساتید راهنما، نویسندۀ مسئول مقاله نیز هستند.

در بسیاری از ارزیابی‌های داخلی، امتیاز یکسانی به نویسندۀ اول و نویسندۀ مسئول مقاله تعلق می‌گیرد. البته ممکن است نویسندۀ مسئول، نویسندۀ اول نیز باشد که در این صورت همان امتیاز نویسندۀ اولی به وی تعلق خواهد گرفت.

اما در بسیاری از ارزیابی‌های خارجی، جایگاه نویسندۀ اول نسبت به سایر نویسندگان و نویسندۀ مسئول، از اهمیت بیشتری برخوردار است و نویسندۀ اول نسبت به نویسندۀ مسئول امتیاز بیشتری کسب خواهد کرد.

به‌طور کلی سیستم امتیازدهی به‌صورت جدول زیر است: