Paper Generator یک نرم‌افزار کامپیوتری است که مقالات علمی را به شیوه‌ای که در نشریات و کنفرانس‌ها چاپ می‌شوند، ترکیب می‌کند.

معمولاً این نرم‌افزارها کار ترکیب مقالات علمی را با استفاده از واژگان تخصصی و با رعایت نکات نگارشی انجام می‌دهند و ظاهراً مقاله بسیار خوب و متبحرانه به نظر می‌رسد.

معمولاً مقالات ساخته‌شده با Paper Generator دارای تصاویر، جداول، و نمودارهایی با کپشن مناسب نیز هستند؛ اما ممکن است مرتبط با متن مقاله نباشند و به‌صورت تصادفی در متن قرار گرفته‌اند.

در گذشته این نرم‌افزارها باعث فریب برخی مجلات شده‌اند، اما در حال حاضر این نوع ساخت مقاله بر همگان آشکار شده است.

همچنین برخی وب‌سایت‌ها هم برای این کار وجود دارند:

http://thatsmathematics.com/mathgen

https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen

ولی باز متأسفانه شاهد وجود برخی افراد در کشورمان هستیم که با این قبیل نرم‌افزارها یا وب‌سایت‌ها اقدام به نوشتن مقاله و کلاه‌برداری می‌کنند.