کتابی دیگر در مورد مجلات ISI (در حقیقت تجمیع دیگری بر مطالبی که در این وبلاگ گنجانده شده)؛ تحت عنوان:

«راهنمای جستجوی مجلات در مؤسسۀ اطلاعات علمی تامسون (ISI)، آیا مجلۀ انتخابی من ISI است؟»

نویسندگان: دکتر آزاده نعمتی، مهندس مجید عقلمند


برای دریافت این کتاب از اینجا اقدام نمایید.