Suggest Reviewers: فهرست اسامی داورهای پیشنهادی از طرف نویسندگان برای داوری مقاله ارسال شده است. نویسندگان باید حداقل فهرست اسامی سه داور را با ذکر نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل، و نام دانشگاه/مؤسسۀ تحقیقاتی پیشنهاد دهند. برای برخی مجلات باید فهرست داورهای پیشنهادی در قالب یک فایل جداگانه آپلود شود، ولی برای بیشتر مجلات، در هنگام ارسال، گزینه‌هایی برای وارد کردن مشخصات داوران پیشنهادی قبل از اقدام به ارسال وجود دارد. سردبیر مجله با بررسی داوران پیشنهادی، ممکن است فرد یا افرادی را به‌عنوان داور مقاله انتخاب کند. مزیت ارسال مشخصات داوران این است که سریع‌تر داوران انتخاب می‌شوند و لذا فرآیند داوری مقاله به سرعت آغاز می‌شود.

Oppose Reviewers: افرادی هستند که به دلایلی مایل نیستیم داور مقالۀ ارسالی باشند. این بخش اجباری نبوده و می‌توان کسی را انتخاب نکرد.