وزارت آموزشی آمریکا با هدف ایجاد کتابخانۀ دیجیتالی جهانی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های الکترونیک، وب‌سایت Networked Digital Library of Theses and Dissertations (به نشانی http://www.ndltd.org) را راه‌اندازی کرده است.

در این وب‌سایت از تمامی دانشجویان، با عنوان تسهیم اطلاعات دانشگاهی، دعوت به عمل آمده تا پایان‌نامه‌های خود را به‌صورت الکترونیک در آورده و آن را از طریق اینترنت به مجموعه پایان‌نامه‌های موجود در وب‌سایت اضافه نمایند. اکثر دانشگاه‌های آمریکا در این طرح شرکت کرده‌اند و سایر دانشگاه‌ها نیز وارد این طرح شده‌اند.