سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور (http://journals.msrt.ir) با هدف ارزیابی و نظارت بر ارتقای نشریات علمی کشور طراحی و پیاده‌سازی شده است. با کمک این سامانه شما می‌توانید از وضعیت اعتبار و رتبه‌بندی نشریات کشور اطمینان حاصل نمایید. این سامانه تمامی رشته‌های دانشگاهی را شامل می‌شود.

به‌عنوان مثال از اینجا می‌توانید برترین نشریات کشور در شاخۀ مهندسی شیمی، نفت، و پلیمر را مشاهده نمایید.