با توجه به حجم انبوه اطلاعات، دسترسی به داده‌ها و اطلاعات مطلوب، گاهی بسیار پیچیده و دشوار می‌شود. در این میان، خلاصه‌سازهای متن‌ها، سامانه‌هایی هستند که می‌توانید از آن برای سهولت دسترسی به اطلاعات موردنظر استفاده کنید. از هر خبر منتشرشده، بخش‌های مهم آن خبر را پیدا کنید و دسته‌بندی کنید و یا نتایج موجود در تحقیق و یا مقاله‌ای را جمع‌بندی کنید. در نهایت شما قادر خواهید بود متنی را به‌عنوان ورودی به خلاصه‌سازها، ارائه داده و آن را خلاصه کنید.

خلاصه‌سازی خودکار (Automatic Summarization) متن روشی است که یک متن طولانی توسط یک برنامۀ رایانه‌ای با حذف عبارات، کلمات، و جملات اضافه کوتاه شود. به‌عبارت دیگر، خلاصه‌سازی متن به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن یک متن بزرگ (ضمن رعایت شرایطی خاص) به متنی کوچک‌تر تبدیل می‌شود.

از خلاصه‌سازهای متون فارسی، موارد زیر را می‌توان نام برد:

خلاصه‌ساز ایجاز (http://ijaz.um.ac.ir)

خلاصه‌ساز متنک (http://www.matnak.com)

خلاصه‌ساز نور (http://textmining.noorsoft.org/fa/summarization)

از خلاصه‌سازهای متون انگلیسی نیز موارد زیر را می‌توان نام برد:

http://autosummarizer.com

http://smmry.com

https://www.tools4noobs.com/summarize

http://appincredible.com/online/article-summarizer