موتورهای جستجوی علمی، اولین قدم برای شروع هر کار تحقیقاتی می‌باشند. همان‌طور که برای کسب اطلاعات از موتور جستجوی معروف گوگل استفاده می‌کنید، می‌توانید همین کار را در این سایت‌ها، ولی صرفاً در حوزه‌های علمی، انجام دهید.

این سایت‌ها با حجم عظیم منابع اطلاعاتی خود، می‌توانند فهرستی جامع از منابع اطلاعاتی را پیشروی شما قرار دهند که می‌توانید با استفاده از آن‌ها راه به پایان رساندن تحقیقات خود را هموارتر سازید. لذا قبل از هر کاری، ابتدا موضوع تحقیقاتی خود را در این سایت‌ها جستجو نمایید تا با کارهای صورت گرفته در حیطۀ تحقیق مدنظر خود آشنا شوید. 

به ادامه مطالب (فلش زرد رنگ زیر تاریخ درج پست) رجوع نمایید.

1- Scopus

http://www.scopus.com


2- Web of Science

http://www.webofknowledge.com


3- Google Scholar

https://scholar.google.com


4- Ebsco

https://www.ebscohost.com


5- Microsoft

http://academic.research.microsoft.com


6- NCBI

http://www.ncbi.nlm.nih.gov


7- Crossref

http://search.crossref.org


8- Worldcat

http://www.worldcat.org


10- Engineering Village

https://www.engineeringvillage.com


11- ایران نمایه

http://www.irannamaye.ir


12- درگاه کنسرسیوم محتوای ملی

13- علم نت

14- دانشیار

15- FirstSearch

16- تراپیپر