مقالۀ «صد ویژگی یک مقالۀ علمی-پژوهشی خوب» نوشتۀ دکتر یزدان منصوریان، مقاله‌ای زیبا در مورد اصول نگارش مقالۀ علمی-پژوهشی می‌باشد. چکیدۀ این مقاله را به شرح زیر است:

نوشتۀ حاضر به معرفی اجزاء و عناصر ساختاری مقالات علمی-پژوهشی می‌پردازد و ویژگی‌های مطلوب هر یک از این اجزاء را به اختصار تبیین می‌کند. در اینجا به بیست عنصر یا مؤلفۀ اصلی تشکیل‌دهندۀ مقالات و کارکرد هر یک اشاره شده و در ادامه برای هر یک از این مؤلفه‌ها پنج وِیژگی آمده است که در مجموع شامل یکصد ویژگی می‌شود. از بیست مؤلفۀ موجود، فقط نخستین مورد، یعنی «اصالت موضوع» مربوط به محتوای مقالات است و 19 مؤلفۀ دیگر به ساختار مقالات و چگونگی ارائۀ مطالب می‌پردازد. بدیهی است که به‌دلیل تنوع رشته‌های علمی، امکان تدوین ساختاری واحد که بتواند برای همۀ رشته‌ها مفید باشد، میسر نیست. با این حال در اثر مختصر تلاش شده است فارغ از جنبۀ موضوعی مقالات، عناصری از ساختار آن‌ها مطرح شود که بیشترین عمومیت را در رشته‌های مختلف دارند.


این مقالۀ زیبا را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.