این فایل، حاوی سوالات منتخب کنکورهای کارشناسی‌ارشد سال 94 تمامی رشته‌هایی می‌باشد که با رشتۀ مهندسی شیمی دروس مشترک دارند. سوالات گلچین شده در این فایل، در هیچ کدام از کتاب‌های کمک آموزشی نبوده و تقریباً جدید می‌باشند.

سوالات منتخب کارشناسی‌ارشد سال 94