مجموعه کتاب‌های انگلیسی برای محیط‌های آکادمیک نوشتۀ Adrian Wallwork، برترین و بروزترین کتاب‌های آموزش اصول مرتبط با محیط‌های آکادمیک می‌باشند که توسط انتشارات Springer به چاپ رسیده‌اند.

به ادامه مطالب (فلش زرد رنگ زیر تاریخ درج پست) رجوع نمایید.

این مجموعه حاوی 8 سری کتاب می‌باشند که به شرح زیر می‌باشند:

1- English for Writing Research Paper

انگلیسی برای نوشتن مقالۀ پژوهشی


2- English for Research: Usage, Style, and Grammar

انگلیسی برای پژوهش: کاربرد، سبک، و گرامر


3- English for Presentations at International Conferences

انگلیسی برای ارائه در کنفرانس‌های بین‌المللی


4- English for Academic Research: Writing Exercises

انگلیسی برای پژوهش آکادمیک: تمرین‌های نوشتاری


5- English for Academic Research: Grammar Exercises

انگلیسی برای پژوهش آکادمیک: تمرین‌های گرامری


6- English for Academic Research: Vocabulary Exercises

انگلیسی برای پژوهش آکادمیک: تمرین‌های واژگان


7- English for Academic Correspondence and Socializing

انگلیسی برای مکاتبه و معاشرۀ آکادمیک


8- English for Interacting on Campus

انگلیسی برای تعامل در پردیس دانشگاهتمامی این مجموعه را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید (آخرین ویرایش‌های قابل دانلود).