دانستن برخی نکات در مقاله‌نویسی بسیار سودمند می‌باشد. فایلی پیش‌رو حاوی نکات ریز مقاله‌نویسی (به‌صورت پرسش و پاسخ) می‌باشد که توسط استاد مهدی نادری از وب‌سایت PhdGold نوشته شده است.
می‌توانید این فایل را از اینجا دریافت نمایید.
همچنین یک فایل دیگر از نکات پراکندۀ کانال‌‌های تلگرام را از اینجا می‌توانید دریافت نمایید.