ایمیل خود را باز می‌کنید و درخواستی را می‌بینید که از سوی دفتر یک مجله ارسال شده است. از شما خواسته‌اند داوری یک مقالۀ علمی را برعهده گیرید. عنوان و چکیده مقاله را می‌خوانید و در صورتی که با زمینۀ تحقیقاتی شما همخوانی داشته باشد داوری را می‌پذیرید.

به‌منظور پذیرش داوری بر روی لینک ارسالی کلیک می‌کنید. سپس ایمیل دیگری را دریافت خواهید کرد که حاوی متن تشکر از پذیرفتن داوری و نام کاربری و رمز عبور جهت وارد شدن به سیستم داوری است.

به ادامه مطالب (فلش زرد رنگ زیر تاریخ درج پست) رجوع نمایید.

جهت داوری مقاله به ترتیب زیر عمل کنید.

ابتدا به سایت مجله وارد شوید. نام کاربری و رمز عبور را در قسمت‌های مربوطه بنویسید و بر روی Reviewer Login کلیک کنید (تصویر 1 - فلش آبی).

تصویر 1

یک مقاله جهت داوری وجود دارد. بر روی Pending Assignments کلیک کنید.

تصویر 2

اطلاعات مربوط به جدول تصویر شماره 3 حذف شده است. در ستون‌های مختلف جدول اطلاعات مربوط به مقاله ذکر می‌گردد. شمارۀ داور، شمارۀ مقاله، نوع مقاله، عنوان مقاله، تاریخ دعوت داور، تاریخ پذیرش داوری، موعد داوری، و روزها باقی‌مانده تا موعد داوری اطلاعاتی است که در این جدول ارائه می‌گردد.

تصویر 3

ابتدا باید فایل مقاله را دریافت نمایید. به این منظور بر روی Action Links و سپس بر روی View Submission کلیک کنید (تصویر 4).

در صورت بررسی مقاله می‌توانید با کلیک بر روی Submit Recommendation وارد صفحۀ ارسال نتیجۀ داوری شوید.

تصویر 4

در این صفحه (تصویر 5) باید یکی از چهار گزینه بالای صفحه را انتخاب نمایید. پذیرش، نیاز به اصلاح کم، نیاز به اصلاح زیاد، و رد مقاله از گزینه‌های بالای صفحه است.

تصویر 5

در تصویر 6 سوالاتی نوشته شده است که باید به آن‌ها پاسخ دهید. این سوالات در هر مجله متفاوت است.

تصویر 6

در صورتی که لازم است مواردی را به نویسنده منتقل کنید می‌توانید پیام خود را قسمت‌هایی که به همین منظور ایجاد شده‌اند بنویسید (تصویر 7).

شما پاسخ خود را با انتخاب گزینه‌های بالای صفحه و پاسخ به سوالات داده‌اید، اما در صورتی که می‌خواهید نکته‌ای را مستقیماً به سردبیر انتقال یا گزارش دهید، پیغام خود را در قسمت مربوط به آن بنویسید (تصویر 7).

تصویر 7

در پایان بر روی ذخیره و ارسال نامه کلیک کنید.

قبل از داوری مقاله باید تمامی اطلاعات لازم در خصوص سیاست‌های داوری مجله مطالعه شود. این اطلاعات از بخش Reviewer guidelines قابل مشاهده است. این مجله زیر نظر انتشارات الزویر چاپ می‌شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوۀ داوری به بخش Elsevier for reviewers مراجعه نمایید.

 

منبع: وب‌سایت  danrc.com