هر دو ماه یک‌بار، بخشی از مؤسسۀ تامسون رویترز به نام Essential Science Indicator فهرستی از مقالات داغ علمی را منتشر می‌کند. مقالات داغ، مقالاتی هستند که در این بازه زمانی 2 ماهه، جزء 0.1 درصد مقالاتی هستند که بیشترین ارجاع بدان‌ها صورت گرفته است. مقالات از 22 حوزۀ علمی موجود انتخاب شده و از بین مقالاتی گزینش می‌شوند که در دو سال اخیر منتشر شده باشند.

در واقع مقالات داغ، مقالاتی هستند که نسبت به سایر مقالات در همان حوزه، بیشترین ارجاع به آن‌ها در فاصلۀ زمانی کوتاهی پس از انتشارشان صورت گرفته است.