برخی مجلات هنگام سابمیت مقاله، از نویسندگان مقاله می‌خواهند که حاصل کار خود را به‌صورت تصویری و در قالب فایل چکیدۀ تصویری ارائه نمایند.

چکیدۀ تصویری، خلاصۀ تصویری از یافته‌های اصلی مقاله است. چکیدۀ تصویری به گونه‌ای است که خواننده به آسانی متوجه پیام مطلب و نوشتۀ علمی می‌شود. بنابراین لازم است نویسنده کل جریان پژوهش خود و نتیجۀ آن را در قالب گراف و به‌صورت تصویری و قابل فهم برای خوانندگان ارائه نماید.

چکیدۀ تصویری در فهرست نتایج جستجوی آنلاین، فهرست محتویات آنلاین، و نیز مقالۀ آنلاین نمایش داده خواهد شد؛ اما در فایل PDF مقاله یا نسخۀ چاپی قرار نمی‌گیرد.

در برخی دانشگاه‌ها، ارائۀ چکیدۀ تصویری از پایان‌نامه نیز ضروری است.

به زبان عامیانه، به این نوع کارها، Infographic می‌گویند.

بهترین نرم‌افزاری که بتوانید با آن چکیدۀ تصویری را رسم نمایید، نرم‌افزار گرافیکی Adobe Illustrator می‌باشد که با استفاده از تکنولوژی وکتور خواهید توانست تصاویر خود را رسم نمایید. یادگیری این نرم‌افزار (با وجود گستردگی عظیم آن) ساده و شیرین می‌باشد و لذا فراگیری آن به مهندسان توصیه می‌شود. البته این را هم مدنظر داشته باشید که رسم چکیدۀ تصویری در برخی نرم‌افزارهای تخصصی مانند Aspen کاملاً مردود بوده و حتماً می‌بایست تصویری تحویل مقاله دهید که به‌صورت صنعتی و دو بُعدی کشیده شده نباشد و می‌بایست تصویر رنگی و زیبا و در مواقع لزوم سه بُعدی رسم شده باشد.