شرکت تامسون رویترز (Thomson Reuters) چندی پیش ابزار جدیدی را در اختیار پژوهشگران گذاشته است که می‌توان گفت یکی از نیازهای اساسی پژوهشگرانی بوده که به منظور انتشار مقاله خود به دنبال مجلات مناسب هستند. این ابزار به عنوان بخشی از کتابخانه اندنوت تحت وب (Endnote Web) است و برای دسترسی به این ابزار ابتدا باید در وب‌سایت https://www.myendnoteweb.com یک حساب کاربری ایجاد کرد.

پس از ایجاد حساب کاربری و ورود به کتابخانه اندنوت، بر روی بخش Match کلیک کنید.

در بخش Match می‌توان با وارد کردن عنوان (Title) و چکیده (Abstract) مقالۀ نگاشته‌شده، بهترین مجله را به منظور پذیریش مقاله پیدا کرد. پر کردن این دو فیلد اجباری می‌باشد. در این صفحه گزینۀ دیگری با عنوان References هم وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان با کمک گرفتن از منابع موجود در کتابخانه مجلات مناسب‌تری برای نوشته خود پیدا کرد.

بعد از وارد کردن عنوان و چکیده، گزینۀ Find Journals را انتخاب کنید تا مجلات پیشنهادی نمایش داده شود. در این بخش مجلات بر اساس میزان مطابق بودن با عنوان و چکیده موردنظر نشان داده می‌شوند. نکته جالب توجه اینکه در مقابل عنوان هر مجله می‌توان با انتخاب گزینه Submit به‌صورت مستقیم وارد صفحۀ مربوط به ارسال مقاله به مجلۀ موردنظر شد. همچنین در این بخش با انتخاب گزینۀ Journal Information می‌توان به اطلاعات بیشتری دربارۀ مجله دست یافت.

اطلاعات بسیار مهمی که در این بخش در دسترس پژوهشگر قرار می‌گیرد میزان مطابق‌بودن، آخرین میزان ضریب تأثیر (Impact Factor) یک ساله و پنج سالۀ مجله، و تعداد مقاله‌های مشابه هر کدام از مجلات است. با کلیک بر روی جهتی که در سمت چپ هر کدام از مجلات وجود دارد می‌توان به اطلاعات بیشتری دست یافت.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است مجله بر اساس رتبه‌بندی کلیدواژه‌های موجود در عنوان و چکیده نشان داده شده است. یکی از موارد دیگر، رتبه مجلۀ موردنظر در حوزۀ موضوعی خود (Rank in Category) و همچنین شمارۀ چارک حوزۀ موضوعی که مجله در آن قرار می‌گیرد (Quartile in Category) مشخص شده است. نکتۀ دیگر، اطلاعات مربوط به انتشار مجله از جمله دورۀ انتشار و شمارۀ استاندارد بین‌المللی نسخۀ چاپی و الکترونیکی مجله (ISSN, eISSN) است.