تنها وب‌سایت‌هایی که سرقت ادبی را در متون فارسی بررسی می‌نمایند، دو وب‌سایت زیر می‌باشند:


1- سامانه همانندجو (ساخته شده توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)

http://tik.irandoc.ac.ir/User/Login


2- سامانه سمیم‌نور (ساخته شده توسط مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی - نور)

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default