پیرو پست قبلی در مورد «صد ویژگی یک مقالۀ علمی-پژوهشی خوب»، این بار نیز اثری دیگر از یزدان منصوریان با عنوان «صد نکته در پایان‌نامه‌نویسی» را ارائه خواهیم کرد. چکیدۀ این مقاله به قرار زیر است:

«نگارش و دفاع از پایان‌نامه یکی از شرایط فراغت از تحصیل در دور‌ه‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) است. پایان‌نامه درواقع گزارشی مفصل از پژوهشی مستقل است، که با نظارت استادان راهنما و مشاور، از سوی دانشــجو اجرا شده و درنهایت نوشته شده است. این گزارش باید دارای مشخصاتی باشد که آن را ابتدا از نظر استادان راهنما و مشاور و سپس نزد هیئت داوران قابل قبول سازد. اما از آنجا که معمولاً پایان‌نامه نخستین کار تحقیقی مفصل و جدی دانشجویان است، اغلب آنان در انجام این کار با دشواری‌هایی مواجه می‌شوند. برای حل این مشکلات، دانشجویان باید با فرآیند تدوین و نگارش پایان‌نامه آشنا شوند، و از مهارت‌های لازم در این خصوص بهرهمند باشند. بر این اساس، مقالة حاضر با هدف ترسیم تصویری کلی از این فرآیند، گام‌های اصلی آن را در ده مقوله طبقه‌بندی می‌کند، و نکاتی را در هر مورد مطرح می‌سازد. مراحل مورد بحث در این مقاله عبارتند از: انتخاب موضوع، تدوین و نگارش پروپوزال، بررسی و مرور پیشینة پژوهش، گردآوری و تحلیل داده‌ها، ارائة یافته‌ها و تفسیر نتایج، نگارش متن اصلی، حضور در جلسة دفاع، پس از جلسة دفاع، اخلاق پژوهش، و سایر موارد (تعامل با استاد راهنما و موارد مشابه). هریک از نکات مطرح‌شده در اینجا می‌تواند با جزئیات بیشتر بحث و بررسی شود، که به‌دلیل محدودیت حجم مقالة حاضر امکان پرداختن به همة آن‌ها میسر نیست. دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به منابع این اثر، جزئیات مربوط به هریک از موضوعات را مطالعه کنند.»

این مقاله را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.